Administració de Finques

Gestionem finques rústiques o urbanes i ens encarreguem dels assumptes financers, legals i tècnics necessaris pel manteniment i gestió econòmica de les mateixes.

Propietat Horitzontal

 • Constitució de Comunitats de Propietaris.
 • Celebració de Juntes Generals a la sala de reunions del despatx amb la presència de l’administrador de finques.
 • Liquidacions anuals amb el detall de les despeses i estat de comptes.
 • Cobrament de quotes als copropietaris. Control de morosos.
 • Confecció del pressupost de despeses ordinari anual.
 • Confecció de pressupostos extraordinaris.
 • Redacció i transcripció d’actes al Llibre d’Actes de la Comunitat.
 • Assessorament legal sobre la relació comunitària.

Propietat Vertical

 • Assessorament en arrendaments de pisos i locals.
 • Confecció i registre de contractes de lloguer. Ingrés de fiances a l’INCASOL.
 • Cobrament mensual de lloguers i liquidació als propietaris.
 • Increments anuals de renda per aplicació de l’I.P.C.

Paquita Martí Antolino
Gestió Administrativa
info@servigestio.cat