Jurídic – Mercantil

ASSESSORAMENT JURÍDIC – MERCANTIL

Estem en un món de conflictes. La millor manera d’afrontar-los, és evitar-los. Per això es fa imprescindible un bon assessorament legal previ i plasmar-ho bé en  planificacions i contractes que donin una base solida a  persones i empreses per al seu funcionament,  alhora que facilitin les seves relacions socials i amb els mercats. D’aquesta manera s’evitaran  en el futur passar pels tribunals i estalviar costos.

  • Assessorament jurídic
  • Redacció de contractes
  • Mediacions
  • Informes legals
  • Expedients en via administrativa.
  • Demandes de conciliació.
  • Demandes de judici monitori.
  • Reclamacions de deute
  • Convenis amb els millors despatxos per iniciar vies judicial més complexes.
  • Expedient clàusules sòl.
legal

Estem en un món de conflictes. La millor manera d’afrontar-los, és evitar-los…

Jaume Arderiu Camats
Assessor Fiscal – Advocat
fiscal@servigestio.cat